Om Yoga / Hvad er yoga

 

Yoga - forening af krop, sind og sjæl
 
Yoga er mange steder i Vesten nærmest blevet til bevægelseslære - og det er også fint nok hvis det kan hjælpe mennesker til at få det bedre i deres hverdag. For nogle vil det være nok.
 
Når det så er sagt så synes jeg det er vigtigt at hædre yoga'en for det den virkelig er: ønsket om at blive forenet eller sammensmeltet med universet. En meditativ tilstand hvor den mediterende slipper sit eget væsen helt uden tilknytning til den ydre verden.
 
Mange bruger netop også yoga'en til at få ro i sindet i en hektisk hverdag. Dette fænomen træder udover den gren der hedder "Asana" og bevæger sig mere over i den gren der handler om meditation, at slippe tankerne: "Pratyahara" (den 5. gren).
 
Spørgsmålet er om man skal være bekendt med Samadhi og alle de andre grene for at være en "rigtig" yogadyrker. I min optik, kan man sagtens være mindst lige så "rigtig" uden at vide det som den person der lever og ånder i fuld bevidsthed for de 8 grene af yoga'en. Men bevidstgørelsen om hele yoga'ens væsen giver udøveren en mulighed for at reflektere og måske grave dybere hvis ønsket opstår.
 
Yoga er ikke en religion. Dette ville kræve en eller flere guder. Yoga er en livsfilosofi og en måde at forholde sig til sin omverden på.
 
Yoga betyder at "forene" (krop, sind og sjæl). Når du anskuer de 8 grene så skal du hele tiden holde dig for øje hvordan det relaterer til netop krop, sind og sjæl.
 
Lad os tage et eksempel. "Shauca" - eller renhed - som er den første Niyama  (2. gren).
 
Krop: Brug Asana og Pranyama til at fjerne giftstoffer og rense åndedrættet. Vær opmærksom på den mad du spiser. Spis f.eks. Ayurvedisk mad. Hold den fysiske krop ren - tag bad, rens tunge, brug Neti (næseskyllekande), børst tænder osv.
 
Sind: Hengiv dig til selvstudier (selvudvikling), koncentration og hengivelse. Brug f.eks. Tratak hvor du stirrer ind i et lys (der findes en helt specifik vejledning til dette) og tøm hovedet for de tankestrømme som du dagligt bombarderes af.
 
Sjæl: Øve sig i hengivelse, taknemlighed og omsorg for andre.
 
De otte grene beskrevet herunder betragtes som fundamentale for yoga. Efter signende nedskrevet af yoga’ens fader; Patanjali i de såkaldte ”Yoga Sutraer”.

Overordnet set så handler gren 1-5 om  krop og hjerne og gren 6-8 handler om sindet og selvet.

 1. Yama – social opførsel

• Ahimsa – ikke-vold

• Satya – sandhed

• Asteya – ikke-stjælen

• Brahmacharya – ikke-begær

• Aparigraha – ikke-grådighed

2. Niyama – indre disciplin og ansvar for selvet

• Shauca – renhed

• Santosha – tilfredshed

• Tapas – udholdenhed

• Svadhyaya – studier af hellige tekster

• Ishvara-Pranidhana – lev med bevidsthed om det Guddommelige

3. Asana – den fysiske del af yoga, hvor kroppen læres at kende så den kan bruges som instrument til at forstå vores sind. Altså oprindeligt ikke tanken kun at gøre kroppen stærk og smidig.

4. Pranayama – åndedrætsøvelser, kontrol af vejrtrækning og prana/livsenergi

5. Pratyahara – tilbagetrækning af sanserne, opmærksomhed indad, første skridt på vej mod meditation

6. Dharana – koncentration og fokus, meditation med objekt, stilne hjernen (Mindfulness arbejder med Dharana)

7. Dhyana – uforstyrret meditation uden objekt, man opsluges uden påvirkning udefra eller indefra

8. Samadhi – det ultimative mål med yoga. En tilstand af over-bevidsthed, absolut forening med universet, de oplyste opnår denne tilstand

Carina Malene Rømer | Hundested - Danmark | Tlf.: 40 95 29 13